«Айгөлек» бөбекжайы» МКҚК

«Ақ желкен» бөбекжайы» МКҚК

«Ақбота» бөбекжайы» МКҚК

«Балдырған» бөбекжайы» МКҚК

«Бөбек» бөбекжайы» МКҚК

«Бәйтерек» бөбекжайы» МКҚК

«Бүлдіршін» бөбекжайы» МКҚК

«Жұлдыз» бөбекжайы» МКҚК

«Қызғалдақ» бөбекжайы» МКҚК

«Өркен» бөбекжайы» МКҚК

«Назерке» бөбекжайы» МКҚК